Kuljetusliikkeen toiminnanohjaus, Ajojärjestely | Fleetlogis
 • slider_terminal
  FLEETLOGIS ON THE JOB
 • slider_ilc_petrol_trucks
  FLEETLOGIS ON THE JOB
 • slider_ilc_crane_trucks
  FLEETLOGIS ON THE JOB
 • slider_koramo_truck_1
  FLEETLOGIS ON THE JOB
 • slider_koramo_truck_2
  Fleetlogis on the job

Fleetlogis ® G3 kuljetusliikkeen toiminnanohjaus (ERP)

Yleistä

Fleetlogis G3 kuljetusliikkeen toiminnanohjausjärjestelmä sisältää tarvittavat työkalut, joilla kuljetusliikkeen toiminnanohjaus voidaan siirtää nykyaikaan ja sähköiseksi. Ohjelmisto kattaa kuljetustuotannon eri vaiheiden hallinnan, alkaen kuljetustilausten vastaanotosta ajojärjestelyyn ja jatkuen jälkiselvityksestä laskutusmateriaalin luontiin. Kuljetusliikkeen toiminnanohjaus sisältää myös ajoneuvoseurantaan liittyvät työkalut, kuten ajoneuvojen GPS-paikannuksen sekä kuljetusyksiköiden seurannan ja luennan.

KuljetustilauksetG3 kuljetusliikkeen toiminnanohjaus

Tilaukset voidaan syöttää käsin, tuoda ulkoisesta tiedostosta tai suoraan toisesta toiminnanohjausjärjelmästä (esim. SAP), käyttäen toisen toiminnanohjausjärjestelmän toimittajan kanssa yhdessä sovittuja rajapintoja.

.

KuljetussopimuksetG3 kuljetusliikkeen toiminnanohjaus - Kuljetussopimukset

G3 järjestelmän keskeisimpiä osia ovat sopimukset, kuljetustarpeet ja hinnastot. Sopimuksiin voidaan ennalta määritellä ajopäivät ja hinnat erilaisille kuljetuspalveluille kuljetustarpeiden ja hinnastojen avulla. G3 kuljetusliikkeen toiminnanohjaus mahdollistaa niin yleisessä käytössä olevien kuin asiakaskohtaisten sopimusten käyttämisen.

Hinnastot

Hinnastot voidaan määritellä joko asiakas- ja sopimuskohtaisesti eri kuljetustarpeille. Kuljetustarpeeksi voidaan muodostaa mistä tahansa yhdistelmä kuljetettavasta tuotteesta tai kuljetuspalvelusta ja kuljetettavasta tai laskutettavasta yksiköstä. Esimerkiksi eri kokoisille lavoille voidaan määritellä oma hintansa, vaikkapa erikseen kylmä ja pakastekuljetusten laskutusta varten.

AjojärjestelyG3 kuljetusliikkeen toiminnanohjaus - Ajojärjestely

Kuljetusliikkeen toiminnanohjaus mahdollistaa tilattujen kuljetustilausten siirtämisen reiteille ja reittien yhdistämisen kuormiksi, joihin lopuksi liitetään ajoneuvo ja kuljettaja. Ajoneuvopäätettä käytettäessä kuorma voidaan lähettää kuljettajan käsiteltäväksi ajoneuvossa, jolloin saadaan kerättyä reaalikaista tietoa kuljetustapahtumista, kute purkujen ja lastausten tila ja tapahtumien kellonajat. Ajoneuvopäätettä käytettäessä on lisäksi mahdollista yhdistää reaaliaikainen tunnisteellisten kuljetusyksiköiden seuranta.

.

JälkiselvitysG3 kuljetusliikkeen toiminnanohjaus - Jälkiselvitys

Kun kuljetus on suoritettu, sen tapahtumia voidaan vielä tarkistaa jälkiselvityksessä esimerkkinä kuljetuksen aikaisten poikkeamien käsittely. Jälkiselvityksessä voidaan muuttaa toteutuneita määriä ja hintoja sekä kirjata laskutukseen tai raportointiin liittyviä kuljetustapahtumaan, reittiin tai yksittäiseen kuljetusyksikköön liittyviä tietoja. Jälkiselvityksessä hyväksytään lopullinen laskutusmateriaali.

Laskutusmateriaali

Selvitetyistä ja hyväksytyistä kuljetuspahtumista voidaan luoda laskutusmateriaalia, joka voidaan käyttää varsinaisen laskun liitteenä. G3 kuljetusliikkeen toiminnanohjaus mahdollistaa myös materiaalin siirron esimerkiksi omaan kirjanpitohjelmistoon tai asiakkaan toiminnaohjausjärjestelmään, sopimuksen mukaan.

G3 kuljetusliikkeen toiminnanohjaus - TyöajanseurantaTyöajanseuranta

Työajanseurantaa varten voidaan työaikoja syöttää joko web-käyttöliittymän kautta tai Fleetlogis G3 MobileClient-ajoneuvosovelluksen kautta. Tai vaikka molemmilla, jos esimerkiksi kaikissa ajoneuvoissa ei ole eikä niihin ole järkevää hankkia sovellukselle soveltuvaa laitteistoa. Työajanseurannasta on tarvittaessa mahdollista saada valmiiksi laskettuna TES:sin mukaiset tunnit vietäväksi palkanlaskentajärjestelmään.

Kuljetusliikkeen toiminnanohjaus ja reaaliaikainen seuranta

G3 Kuljetusliikkeen toiminnanohjausMobileClient-ajoneuvosovellus mahdollistaa kuljetustapahtumien reaaliaikaisen seurannan. Ajomääräys voidaan lähettää ajoneuvoon, jolloin kuljettaja voi kirjata ajomääräykseen tapahtumat. Jos autossa on lisäksi tulostin, voidaan ajomääräys tarvittaessa tulostaa vasta autossa. Ajomääräyksen tila näkyy web-käyttöliittymässä ja tapahtumista jää järjestelmään mm. kellonaika ja paikkatieto talteen. Tapahtumia voi myös kirjata ilman ajoneuvoon lähetettyä ajomääräystä.

Laskutusmateriaali

Selvitetyistä ja hyväksytyistä kuljetustapahtumista voidaan luoda laskutusmateriaalia, joka voidaan käyttää varsinaisen laskun liitteenä. Materiaali voidaan myös viedä esimerkiksi siirtotiedoston avulla omaan kirjanpito-ohjelmistoon tai asiakkaan toiminnanohjausjärjestelmään, sopimuksen mukaan.

Ota yhteyttä ja kysy lisää tuotteistamme!